Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!
XRP

XRP (XRP)

Kup XRP

Kurs XRP:

1.82zł

-2.8%

Kapitalizacja rynkowa

73319683533 PLN

Wolumen (24h)

4873216792 PLN

Podaż w obiegu

48343101197 XRP

All-Time High

-

All-Time Low

-

Popularność wg CMC

#7
Aktualny kurs XRP XRP wynosi 1.82 zł. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRP spadł o -2.8% a 24-godzinny wolumen tej kryptowaluty wynosi 4 873 216 792.00 zł. Kryptowaluta w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowała najwyższą cenę na poziomie 0.00 zł, natomiast jej najniższy poziom wyniósł 0.00 zł. Najwyższa cena XRP w wymiarze ostatnich 7 dni wyniosła 0.00 zł, a jej najniższy poziom wynosił 0.00 zł. Kurs XRP w wymiarze ostatnich 30 dni zmalał o -9.57%.
Kalkulator kryptowalutowy
Źródło danych: Coinmarketcap.com
1h 24h 7d 14d 30d 1y
-2.03% -2.8% -4.09% -5.57% -9.57% -38.75%
Źródło danych: Coinmarketcap.com

Oceń kryptowalute

Twój głos został już dodany.
Ocena: 3.97 z 5
Liczba ocen: 38

Spis treści:

 • Czym jest Ripple? Krótko, zwięźle i na temat
 • Czym jest kryptowaluta XRP?
 • Czym jest RippleNet?
 • Czym Jest xRapid, xVia oraz xCurrent? Omówienie funkcji
 • Kto stworzył Ripple? Historia powstania projektu
 • XRP a Bitcoin (BTC) różnice
 • Informacje na temat niszczenia XRP i rezerwy na koncie
 • Czym jest depozyt (escrow)? 
 • Krytyka firmy Ripple i kryptowaluty XRP
 • XRP – ile kosztuje? 
 • Na jakich giełdach notowany jest XRP?
 • Jaki portfel kryptowalutowy wybrać dla XRP?

Czym jest Ripple? Krótko, zwięźle i na temat

Ku zdziwieniu wielu osób nazwa Ripple wcale nie odnosi się do kryptowaluty, lecz do samej firmy, która buduje sieć wymiany walut i przekazów pieniężnych. Jest to także system rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym. Warto dodać, że platforma ta stanowi protokół otwarto-źródłowy (Open Source), który umożliwia szybkie oraz tanie transakcje.

Niestety w wyniku nadmiaru informacji bądź ich niezrozumienia, wiele osób myli Ripple z jej własną kryptowalutą – XRP. Choć społeczność kryptowalutowa przywykła już do tego zjawiska, warto mieć na uwadze, iż mylenie tych dwóch pojęć i używanie ich zamiennie jest po prostu niepoprawne. Co więcej, w ten oto sposób kolejni użytkownicy mogą zostać wprowadzeni w błąd!

Czym jest kryptowaluta XRP?

W 2012 roku na podstawie pracy Ryana Fuggera oraz inspiracji Bitcoinem, Ripple postanowiło wdrożyć księgę główną zwaną Lendple Consensus Ledger (RCL). W tym samym czasie powstała natywana kryptowaluta określana mianem XRP. Warto dodać, że nazwa  RCL została w późniejszym czasie zmieniona na XRP Ledger (XRPL) –  jego zastosowanie omówiliśmy w rozdziale poświęconym trzem usługom RippleNetu.

XRPL działa, jako rozproszony system, który przechowuje wszystkie informacje księgowe uczestników sieci, jak również świadczy usługi związane z wymianą wielu par walutowych. Sam Ripple pisze, iż jest to otwarta księga rozproszona typu Open Source, która umożliwia transakcje w czasie rzeczywistym. Co więcej, transakcje te są zabezpieczane oraz weryfikowane przez uczestników sieci za pośrednictwem mechanizmu konsensusu.

Księgą główną XRP zarządza sieć niezależnych węzłów sprawdzających, które stale porównują swoje rekordy transakcji. Należy dodać, że każdy może skonfigurować i uruchomić węzeł walidatora Ripple oraz dokonać wyboru co to tego, które węzły mają zostać zaufanymi walidatorami. Oczywiście sama firma zaleca swoim klientom, aby Ci korzystali z tak zwanej listy zidentyfikowanych zaufanych uczestników sieci, w celu sprawdzenia ich transakcji. Jest ona określana również mianem Unikalnej Listy Węzłów (UNL).

To właśnie węzły z listy UNL wymieniają się miedzy sobą danymi dotyczącymi transakcji, do momentu, aż wszystkie z nich nie uzgodnią aktualnego stanu księgi głównej. Jeżeli wszystkie z nich zastosują ten sam zestaw transakcji do księgi głównej, wówczas osiągnięty zostanie konsensus. Transakcje uzgodnione przez nadrzędność węzłów UNL są po prostu uważane za ważne.

Warto dodać, że Ripple to prywatna firma, która stworzyła XRPL, jako otwartą księgę dystrybucyjną typu Open Source. To zaś oznacza, iż każdy może wnieść swój wkład w kod. Sama księga główna XRP może zostać kontynuowana, nawet wówczas, gdy firma Ripple przestanie istnieć.

Czym jest RippleNet?

Sieć przekazów pieniężnych i wymiany walut budowana przez firmę Ripple określana jest mianem RippleNet. Projekt ten powstał po to, by połączyć banki, dostawców płatności oraz giełdy kryptowalutowe, pozwalając im przy tym na dokonywanie szybszych i bardziej opłacalnych transakcji.

RippleNet to wyłączna własność firmy Ripple, w przeciwieństwie do XRPL –  na którym został zbudowany. Obecnie sieć ta oferuje pakiet trzech produktów zaprojektowanych, jako system rozwiązań płatniczych zarówno dla banków, jak i innych instytucji finansowych. Możemy więc wyróżnić: xRapid, xVia oraz xCurrent.

Czym Jest xRapid, xVia oraz xCurrent? Omówienie funkcji

W tym rozdziale postaramy się w jak najprostszy oraz najdokładniejszy sposób wytłumaczyć Ci, na czym polega fenomen usług oferowanych przez RippleNet. Zacznijmy więc od xRapid, który jest często określany mianem ,,płynności na żądanie". Otóż rozwiązanie to wykorzystuje kryptowalutę XRP – o której opowiemy w oddzielnie poświęconym jej rozdziale, jako walutę pomostową pomiędzy wieloma walutami fiducjarnymi (tradycyjnymi).

Należy tu dodać, że xRapid polega na księdze głównej XRP (z ang. XRP Ledger), która pozwala mu na szybszy czas potwierdzania oraz zapewnia o wiele niższe opłaty transakcyjne od metod konwencjonalnych. 

xRapid

Abyś lepiej zrozumiał to, w jaki sposób funkcjonuje xRapid, posłużymy się prostym przykładem. Wyobraź sobie, że znajdujesz się, dajmy na to w Australii i chciałbyś wysłać 200 dolarów swojemu przyjacielowi, który mieszka w Indiach. Przekazujesz więc środki przez instytucję finansową o nazwie FIN. Ta zaś w celu przeprowadzenia transakcji wykorzysta rozwiązanie xRapid, aby połączyć platformę wymiany znajdującą się w Twoim kraju, z tą docelową. W ten oto sposób firma ta jest w stanie przeliczyć Twoje 200 dolarów na XRP. Następnie w ciągu kilku sekund kryptowaluty XRP są konwertowane na rupię indyjską, zaś Twój przyjaciel jest w stanie wypłacić środki, które mu przekazałeś z giełdy kryptowalutowej w Indiach.

Przejdźmy teraz do tego, czym jest xVia? Otóż usługa ta to standaryzowany interfejs oparty na API (Interfejs Programowania Aplikacji, pozwala on aplikacjom na komunikowanie się pomiędzy sobą). xVia umożliwia dostawcom usług finansowych interakcję w ramach jednej struktury. Usługa ta pozwala również bankom na dokonywanie transakcji za pośrednictwem innych partnerów bankowych połączonych z RippleNet. Instytucje te mogą także dołączać faktury oraz innego rodzaju informacje do wykonanych przez siebie operacji (przekazów środków). 

xVia

Takim oto sposobem omówiliśmy już dwie z trzech usług oferowanych przez RippleNet. Przyszła kolej więc na xCurrent! Otóż to rozwiązanie ma na celu zapewnienie natychmiastowych rozliczeń. Pozwala także na śledzenie płatności transgranicznych pomiędzy członkami RippleNetu. Należy tu wtrącić, że w przeciwieństwie do xRapid, xCurrent nie opiera się na księdze głównej XRP, domyślnie nie korzysta też z kryptowaluty XRP.

Warto jednak wyjaśnić, w jaki sposób usługa ta została zbudowana. Otóż opiera się ona na protokole o nazwie Interledger Protocol (ILP). Co więcej, został on zaprojektowany przez firmę Ripple, aby łączyć różne księgi rachunkowe bądź sieci płatności. Sam xCurrent składa się z 4 głównych części: komunikatora, walidatora, księgi głównej ILP (ILP Ledger) oraz FX Ticker. Kolejno wyjaśnimy, jaką rolę odgrywa każda z nich.

xCurrent

Komunikator, jak sama nazwa na to wskazuje, służy do wymiany informacji pomiędzy instytucjami połączonymi z RippleNetem. Są to między innymi dane dotyczące ryzyka i zgodności, informacje o opłatach, kursach walutowych, szczegóły związane z płatnościami oraz przewidywalnym czasem dostarczenia środków. 

Walidator odpowiada z kolei za koordynację przepływu środków przez Interledger. Służy do kryptograficznego potwierdzania bądź niepotwierdzania transakcji. Istotny jest tu fakt, że instytucje finansowe mogą prowadzić swój własny walidator bądź też polegać na zewnętrznym walidatorze.

Jeżeli chodzi o funkcję, jaką w xCurrent pełni ILP Ledger, działa on, jako księga pomocnicza. Służy do śledzenia kredytów, obciążeń oraz płynności pomiędzy stronami transakcji. Fundusze rozliczane są w nim atomowo, czyli natychmiastowo, bądź wcale.

Ostatnią częścią, jaka została nam do omówienia, jest FX Ticker. Jest on przeznaczony do definiowania kursów wymiany pomiędzy stronami przeprowadzanej transakcji. Dodatkowo śledzi on stan każdej skonfigurowanej księgi głównej ILP.

Warto nadmienić, że, mimo iż przeznaczenie xCurrent skupia się głównie wokół walut fiducjarnych (tradycyjnych), usługa ta obsługuje również transakcje w kryptowalutach.

Kto stworzył Ripple? Historia powstania projektu

Co ciekawe początki Ripple sięgają czasów 2004 roku. To właśnie wtedy projekt ten był idealizowany przez Ryana Fuggera. Ten sam człowiek opracował pierwszy protokół Ripple, jako zdecentralizowany cyfrowy system monetarny – chodzi tutaj o RipplePay. Dla jasności system ten został uruchomiony dopiero rok później, czyli w 2005 r. Jego misją stało się zaś zapewnienie bezpiecznych rozwiązań skupiających się wokół płatności w globalnej sieci.

Następnie w 2012 roku projekt ten został przekazany w ręce Jeda McCaleba oraz Chrisa Larsena – Ci zaś wspólnie założyli firmę technologiczną OpenCoin. Od tamtej firmy Ripple zaczęło koncentrować się na rozwiązaniach płatniczych skierowanych zarówno do banków, jak i innych instytucji finansowych.

W 2013 roku OnepCoin zmienił nazwę na Ripple Labs. Następnie zaś w 2015 roku projekt ten został określony samym mianem Ripple.

XRP a Bitcoin (BTC) różnice

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do Bitcoina, księga główna XRP nie została oparta na algorytmie konsensusu, tak zwanego ,,dowodu pracy" (z ang. Proof of Work). Co z tego wynika? Otóż to, iż nie polega ona na procesie eksploracji w celu weryfikacji transakcji. Ujmując to w jeszcze prostszy sposób nie zachodzi tu zjawisko miningu – kopania/wydobycia kryptowaluty XRP.

Zamiast tego sieć ta osiąga konsensus dzięki zastosowaniu własnego algorytmu zwanego wcześniej, jako Algorytm Konsensusu Protokołu Ripple (Ripple Algorytm Protocol Consensus, RAPC).

XRP vs Bitcoin (BTC)

Nazwa
XRP
BTC
Całkowita podaż
100 miliardów XRP
21 milionów BTC
Ilość monet w obiegu
43 366 238 611  XRP
18 150 687  BTC
Mining
NIE
TAK
Szybkość przetwarzania transakcji
Około 4-5 sekund
Około 8 minut

Informacje na temat niszczenia XRP i rezerwy na koncie

Całkowita podaż kryptowaluty XRP została ograniczona do 100 miliardów monet. Rozwiązanie to zapobiega hiperinflacji, która może wystąpić w przypadku walut, które można bez końca produkować. Jednak w obiegu jest obecnie tylko 43 366 238 611 XRP – skąd to wynika? Otóż liczba dostępnych monet została uzależniona od kilku czynników. Jednym z nich jest proces niszczenia niewielkiej ich ilości przy dokonywaniu transakcji.

Podczas wysyłania transakcji w księdze głównej XRP, niszczona jest niewielka ilość tej kryptowaluty. Nadawcy mogą ustalić, jaką liczbę swoich XRP chcą zniszczyć. Istnieją jednak minimalne wartości ustalane w oparciu o pracę związaną z przetwarzaniem transakcji. Co więcej, w momencie, gdy sieć jest zajęta, transakcje, które zaoferują, że zniszczą więcej XRP mogą wyprzedzić innych w kolejce. 

Aktualny minimalny koszt transakcji = 0,00001 XRP (czasem wzrasta z powodu większego obciążenia sieci). 

W jakim celu podczas transakcji niszczone są XRP? Otóż jest to środek antyspamowy, który staje się zbyt kosztowny dla ataku typu ,,odmowa usługi" (DoS). 

Warto wiedzieć! Każde konto w księdze głównej XRP musi posiadać w rezerwie niewielką ilość XRP. Jest ona ustalana przez walidatorów. Jeżeli zostanie ona zmniejszona, ilość XRP, która została wcześniej zablokowana przez rezerwę, będzie ponownie dostępna. Taka zmiana ostatni raz miała miejsce w grudniu 2013 roku. Wtedy to bowiem wymóg dotyczący rezerwy spadł z 50 XRP do 20 XRP.

Czym jest depozyt (escrow)?

Firma Ripple obrała dość nietypową strategię dystrybucji XRP, która ma za zadanie umocnić kurs tej kryptowaluty w stosunku do innych walut. Jest to działanie, które buduje zaufanie, użyteczność oraz płynność. Na czym ono polega? Otóż Ripple umieściło aż 55 miliardów monet XRP w depozycie (escrow). Jest to zabezpieczony kryptograficznie rachunek powierniczy. Inwestorzy mogą więc matematycznie zweryfikować podaż XRP, jaka może wejść na rynek.

W jaki sposób działa ten depozyt? Otóż Ripple ustaliło 55 umów o wartości 1 miliarda. Każda z nich wygasa na początku pierwszego dnia każdego miesiąca. Po wygaśnięciu każdej z umów monety XRP są dostępne do użytku Ripple. Firma ta wykorzystuje XRP, jako zachętę dla animatorów rynku, którzy oferują ściślejsze spready dla płatności oraz sprzedają XRP inwestorom instytucjonalnym.

Co się dzieje z ilością XRP, która nie zostanie sprzedana? Pod koniec miesiąca wraca ona z powrotem do depozytu. Oczywiście trafia na koniec kolejki depozytowej. Taka blokada zapewnia poziom przewidywalności podaży, która jest korzystna dla popytu na rynku.

Krytyka firmy Ripple i kryptowaluty XRP

Dość intrygującym zjawiskiem jest ostra krytyka tego projektu przez niektórych członków społeczności kryptowalutowej. Co im się nie podoba? Otóż głównie chodzi o scentralizowany charakter Ripple, który kontrastuje z ideałami i zaletami zdecentralizowanych blockchainów takich, jak np. Bitcoin. 

Szum tworzy się również wokół węzłów UNL. Z jednej strony zapewniają one ochronę przed złośliwymi bądź niepewnymi serwerami sprawdzającymi poprawność, z drugiej zaś sprawują one kontrolę nad regułami sieciowymi. Choć chroni to przed potencjalnymi problematycznymi walidatorami, to stwarza lukę dla organów regulacyjnych, które mogą wkroczyć do akcji i wymusić zmianę, która niekoniecznie jest pożądana, a co gorsza może być wręcz inwazyjna!

Jakby tego było mało w 2015 roku amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) nałożyła na firmę Ripple Labs grzywnę w wysokości 700 tysięcy dolarów, za to, iż nie zarejestrowała ona swojej działalności w FinCEN. Urząd podległy pod Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oskarżył ją również o niezgłoszenie do właściwych organów, kilku podejrzanych transakcji dokonanych przez podmioty zewnętrzne z użyciem kryptowaluty XRP. Wobec tego Ripple Labs musiało podporządkować się wytycznym nakładanym przez tego regulatora.

XRP – ile kosztuje? 

Aktualny kurs kryptowaluty XRP to 0,204205 USD (stan na 09.01.2020 r.). Plasuje się ona na trzecim miejscu w rankingu CoinMarketCapu (pod względem kapitalizacji rynkowej). Swoje ATH – czyli najwyższy szczyt cenowy XRP odnotowało 4 stycznia 2018 roku. Wyniósł on 3,84 USD.

Na jakich giełdach dostępny jest XRP?

Giełdy kryptowalutowe dla XRP

Giełdy krypto-krypto
 • OKEx
 • Huobi Global
Giełdy krypto-fiat
 • Binance
 • Coinbase
 • Bitstamp
 • Kraken
 • BitBay
 • Bitfinex

Jaki portfel kryptowalutowy wybrać dla XRP?

Portfele kryptowalutowe dla XRP

Zimne portfele
Portfele sprzętowe
 • Ledger Nano S
 • Ledger nano X
Portfele papierowe
Gorące portfele 
Portfele desktopowe
 • Atomic Wallet
 • Rippex
Portfele przeglądarkowe
 • Gatehub
 • Toast
Portfele mobilne
 • Edge Wallet
 • Guarda


Autor: Karolina Kropopek

Umieść na swojej stronie kalkulator XRP, a także wykres XRPPLN wykorzystując poniższe widgety.

Kalkulator XRP

Źródło: Tokeneo

Aby umieścić taki kalkulator na swojej stronie, wklej poniższy kod w odpowiednie miejsce.

Wykres XRP-PLN

Źródło: Tokeneo

Aby umieścić taki wykres na swojej stronie, wklej poniższy kod w odpowiednie miejsce.

Aby uruchomić kalkulator lub wykres na swojej stronie należy:

 • Skopiuj kod wybranego widgetu oraz wklej go w odpowiednie miejsce na swojej stronie
 • Możesz także skonfigurować widgety według potrzeb modyfikując parametry:
  • data-crypto="" - wprowadź listę kryptowalut, które będą dostępne w kalkulatorze kryptowalut. Wprowadź shortname kryptowaluty. Możesz dodać wiele krypto, np. BTC,ETH,TEO. Listę dostępnych kryptowalut znajdziesz tutaj. Aby dodać wszystkie kryptowaluty - pozostaw znacznik pusty.
  • data-fiat="" - wprowadź listę walut FIAT, które będą dostępne w kalkulatorze kryptowalut, możesz wybrać wiele walut wpisując np. PLN,USD,EUR,GBP. Aby dodać wszystkie waluty FIAT - pozostaw pole puste.
 • Parametry są konfigurowalne w przypadku kalkulatora kryptowalut. W przypadku wykresu nie ma możliwości dodania wielu parametrów (krypto bądź fiat).
 • Aby używać widgetów, należy zamieścić na swojej stronie link wskazujący źródło. Link jest zawarty w powyższych kodach widgetów. Link nie powinien zawierać parametru rel="nofollow".
Ommyo News
Zarabiaj co najmniej 50 000 $ miesięcznie na kryptowalutach. Profesjonalne sygnały transakcyjne ZA DARMO

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym ommyonews.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług ommyo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.